V treh poletnih mesecih letošnjega leta v juniju, juliju in avgustu je Kamnik obiskalo 17.024 turistov, ki so skupaj ustvarili 43.568 nočitev. Kar pomeni, da smo zaradi posledic korona krize in vplivov na turizem v primerjavi s poletnim tromesečjem lanskega leta imeli le 12 odstotkov manj prihodov in skoraj 17 odstotkov manj nočitev.

Slovenske statistike prikazujejo, da so domači turisti tudi v avgustu 2020 ustvarili več kot dve tretjini vseh turističnih prenočitev, v Kamniku pa so v avgustu 2020 slovenski turisti ustvarili kar 80 odstotkov nočitev v primerjavi s tujimi, kar je precej nad slovenskim povprečjem. V avgustu 2020 na slovenskem nivoju beležijo 14 % manj turističnih prenočitev kot v avgustu 2019, v Kamniku pa v avgustu 2020 beležimo le za 4% manj turističnih nočitev kot v lanskem avgustu, kar je prav tako precej nad slovenskim povprečjem. 

»Glede na primerjavo prvega polletja letošnjega leta, ko je Kamnik obiskalo 5.755 turistov, ki so v tem obdobju opravili 13.851 nočitev,  z lanskim enakim obdobjem, ko je Kamnik obiskalo 17.454 turistov, ki so v tem obdobju opravili 38.871 nočitev, lahko pritrdimo, da so letošnjo turistično sezono reševali predvsem turistični vavčerji, ki po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije s koriščenjem do 1.10.2020 postavljajo Kamnik na 16. mesto med vsemi slovenskimi občinami (turistične bone pri kamniških turističnih ponudnikih je do sedaj unovčilo 10.620 upravičencev v skupni vrednosti 1.431.920,83 evrov – od skupaj 833.103 unovčenih bonov v višini  113.739.406 evrov). Veseli smo, da smo z močnimi promocijskimi kampanjami tako turistične destinacije Kamnik kot turističnih ponudnikov ter soustvarjalcev kamniškega turizma in s kreativno promocijo znali in zmogli v domačem gostu vzbuditi zanimanje za Kamnik in ga privabiti na našo destinacijo,« številke komentira Franci Kramar, vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik. »Posebno velja omeniti vodilno vlogo Term Snovik v naši turistični destinaciji, ki s svojo strategijo ter vsebinsko in finančno privlačnimi turističnimi paketi že od konca karantene privabljajo v naše konce številne domače goste, ki poletne mesece skoraj v celoti zapolnijo kapacitete apartmajskega naselja Term Snovik.

saj so po številu in vrednosti unovčenih bonov po tipu namestitve »Apartmajsko naselje« (kjer je bilo v Sloveniji skupaj koriščenih 48.457 bonov v vrednosti 6.699.489 EUR  - stanje na dan 20.8.2020) v tej kategoriji zasedli prvo mesto. Takoj za njimi so bili Terme Čatež, Vas Lipa, Residence Marina, Vile Terme, Aparthotel Rosa,« dodaja Nina Irt, stiki z javnostmi Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik.

»Takšen uspeh -  v sicer izjemno oteženih razmerah za vse turistične ponudnike - je plod trdega dela močnih deležnikov v Kamniku in okolici, saj so nepredstavljive izzive premagovali skupaj s še večjim povezovanjem in sodelovanjem preko turističnih paketov ter promocije, ki jim jo je zagotavljal v veliki meri tudi Zavod. Hkrati pa je to tudi pokazatelj, da ekipa oddelka turizem na Zavodu promocijo celotne destinacije izvaja strokovno in uspešno. Pri tem ekipa tesno sodeluje s Slovensko turistično organizacijo in s Turizmom Ljubljana, kot izredno pomembnim partnerjem znotraj regije Osrednja Slovenija,« dodaja Franci Kramar.

Po podatkih Statističnega urada je v poletnem tromesečju letos v Kamnik prispelo 75 odstotkov manj tujih gostov kot lani in ti so letos v primerjavi z istim obdobjem leta 2019 ustvarili 80 odstotkov manj nočitev. Po drugi strani pa so zaradi možnosti koriščenja bonov Kamnik obiskali pretežno domači gostje in sicer kar za 32 odstotkov več kot v istem obdobju lani, skupaj pa so ustvarili 74 odstotkov več nočitev kot lani v tem obdobju.

»Naše aktivnosti tako tudi v začetku oktobra usmerjamo v razširitev glavne sezone s poznim zaključkom jeseni saj bi med krompirjevimi počitnicami želeli v Kamnik privabiti družine, ki še niso uspele unovčiti svojih turističnih bonov. Glede na uspeh v poletnih mesecih koroni navkljub, lahko rečem, da nam to tudi uspeva,« pojasnjuje Samo Surina iz ekipe turizma.

Razmerje med nočitvami tujih in domačih gostov v poletnem tromesečju  se je letos glede na situacijo pričakovano obrnilo v prid domačim gostom, in sicer v razmerju 80 proti 20 – kar je diametralno nasprotno lanskemu razmerju. Največ turistov prespi v Termah Snovik, ki ostajajo največji turistični ponudnik v Kamniku, sledi Slovenia Eco Resort ter koče na Veliki planini. Statistika kaže, da je letos izrazito visoko  poskočilo povpraševanje Madžarov, kot stalni gostje pa ostajajo na prvem mestu Nemci, sledijo Italijani, Hrvati, Nizozemci, Poljaki in nato Madžari.

Po prihodih v Kamnik pa si tuji gostje po vrstnem redu sledijo iz Nemčije, Francije, Češke republike, Nizozemske, Italije, Madžarske, Belgije in Avstrije.

 »Na oddelku za turizem smo veseli, da smo situaciji navkljub beležili tudi lep obisk samega mesta Kamnik. V primerjavi z lanskim letom je v prvih osmih mesecih osrednjo TIC točko na Glavnem trgu obiskalo 3.330 domačih in tujih turistov, lani v tem obdobju pa 9238. Zmanjšan obisk TIC točke v mestu za 64 odstotkov gre seveda pripisati vplivom ukrepov na turizem,« izpostavlja Manca Frontini, turistična informatorka iz ekipe turizma.

Zaradi še večjega sodelovanja med turističnimi ponudniki preko skupnih turističnih paketov se krepi tudi ponudba, ki jo domači in tuji obiskovalci Kamnika kot turistične destinacije dobijo na sami destinaciji. Skupne pakete lahko najdete na spletni strani visitkamnik.com.

Nenazadnje odličen obisk Kamnika pripisujemo tudi nekaj letnemu grajenju zelene in trajnostne identitete kraja preko trajnostnega zlatega znaka Slovenia Green Destination s katerim se ponaša Kamnik. Zavedati se moramo, da turisti še posebno v času korona krize iščejo t.i. »green & safe« (op.p. zelene in varne) destinacije, kar Kamnik s svojimi naravnimi danostmi, odgovornim ravnanjem turističnih ponudnikov in ostalega gospodarstva ter zeleno in trajnostno strategijo razvoja kamniškega turizma, vsekakor je. Želimo si, da bi vsi deležniki znali in hoteli ohraniti takšno stanje, ki nikakor ni samoumevno, saj se je predvsem v času korona krize pokazalo koliko konkurenčnih prednosti ima Kamnik pred ostalimi turističnimi destinacijami – tudi Ljubljano.

 

Tabela: Stanje unovčenih turističnih bonov pri ponudnikih po občinah na dan 1. 10. 2020

Mesto

OBČINA OBRATA

Število unovčitev

Skupen znesek unovčenih bonov

1.

PIRAN

142.552

21.801.115,45

2.

KRANJSKA GORA

57.305

7.545.831,68

3.

IZOLA

41.021

6.297.064,81

4.

MORAVSKE TOPLICE

42.551

6.212.603,37

5.

BOHINJ

46.394

5.853.022,10

6.

BREŽICE

40.705

5.632.451,78

7.

PODČETRTEK

32.491

4.681.742,01

8.

BLED

32.741

4.536.295,46

9.

KOPER

29.940

4.109.579,41

10.

ANKARAN

23.552

3.347.864,20

11.

BOVEC

26.550

3.119.598,54

12.

LAŠKO

16.975

2.564.582,30

13.

ZREČE

17.380

2.379.583,34

14.

ROGAŠKA SLATINA

12.935

1.952.264,60

15.

KOBARID

14.014

1.521.494,32

16.    

KAMNIK

10.620

1.431.920,83

17.

LJUBLJANA

10.746

1.380.869,25

26.

SOLČAVA

7.143

974.976,60

34.

JEZERSKO

3.643

473.390,55

39.

MOZIRJE

3.396

418.562,57

40.

REČICA OB SAVINJI

4.048

401.367,90

41.

LJUBNO

2.774

368.252,04

45.

CERKLJE NA GORENJSKEM

2.546

295.220,38

50.

LUČE

2.184

237.803,10

68.

PREDDVOR

1.113

113.572,30

108.

ŠENČUR

346

42.427,49

113.

VRANSKO

323

34.188,74

114.

NAZARJE

283

33.312,56

119.

GORNJI GRAD

277

31.776,51

130.

DOMŽALE

209

25.219,22

145.

LUKOVICA

122

15.222,80

146.

KOMENDA

83

15.039,48

149.

MENGEŠ

74

13.120,00

172.

VODICE

48

5.562,25

194.

TRZIN

2

344,00

 

Vir podatkov: FURS

Povezava: Unovčeni turistični boni po občinah-1.10.2020 (docx, 19 KB)