Skip to main content
Zavod za turizem in šport Kamnik

Razpisi


Preverite najaktualnejše razpise.

1. Javni poziv_Alpe Grand Fondo_2024.zip

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve kolesarska dirka "Alpe Grand Fondo 2024"

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem in šport Kamnik objavlja javni poziv za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve kolesarska dirka "Alpe Grand Fondo 2024".

Javni poziv je odprt do 17.6.2024 do 10. ure.

Za pravočasno oddano se šteje prijava, ki bo osebno oddana na sedež zavoda: Zavod za turizem in šport Kamnik, Glavni trg 2, 1240 Kamnik, v času, ko bo javni poziv odprt oz. najkasneje do 17.6.2024 do 10. ure. Vloge, ki bodo prispele po skrajnem roku za predložitev vloge (prijave) ne bodo obravnavane.

Več informacij in obrazec za prijavo si lahko prenesete s klikom na gumb ˝PDF˝ na levi strani te objave.

Za morebitna dodatna vprašanja lahko kontaktirate organizatorja prireditev ZTŠK, Boštjana Štormana, na
e-mail: bostjan.storman@visitkamnik.com

tel: 030 324 999

Javni razpis za za najem in koriščenje prostih terminov v športnih objektih.zip

JAVNI RAZPIS ZA NAJEM IN KORIŠČENJE PROSTIH TERMINOV V ŠPORTNIH OBJEKTIH

Datum začetka:
Datum konca:

Na podlagi 7. člena Pravilnika o merilih za oblikovanje cen za najem športnih objektov (Ur. list RS, št. 94/2014) Zavod za turizem in šport Kamnik, Glavni trg 2, 1241 Kamnik, ki ga zastopa direktor Luka Svetec, objavlja

JAVNI RAZPIS ZA NAJEM IN KORIŠČENJE PROSTIH TERMINOV V ŠPORTNIH OBJEKTIH.

Prijavo za najem in koriščenje športnega objekta z navedbo športnega objekta, želenega termina, vadbene skupine (KŠ – člani, KŠ – 12-13 let, IŠV do 65 let, …) v priloženem obrazcu pošljite na naslov:

ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT KAMNIK, Glavni trg 2, 1241 Kamnik s pripisom: »Javni razpis – najem športnih objektov 2024 – NE ODPIRAJ«

Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo kandidati pri: Franci Kramar, Franci.Kramar@visitkamnik.com, telefon: 051/390-361.

Javni poziv za oddajo navadnih in električnih koles (002).pdf

JAVNI POZIV za oddajo navadnih in električnih koles z namenom povečanja števila nočitev na destinaciji in trajnostne mobilnosti

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem in šport Kamnik na podlagi sprejete strategije trajnostnega razvoja in trženja turizma v občini Kamnik za obdobje 2023-2030 objavlja poziv za oddajo navadnih in električnih koles z namenom povečanja števila nočitev na destinaciji in trajnostne mobilnosti. 

Ponudniki naj svojo vlogo z dokazili iz 5. točke poziva, v Delovnem času TIC-točke Zavoda za turizem in šport Kamnik prinesejo osebno ali pošljejo priporočeno na naslov: Zavod za turizem in šport v občini Kamnik, Glavni trg 2, 1241 Kamnik s pripisom »Javni poziv za oddajo navadnih in električnih koles z namenom povečanja števila nočitev na destinaciji in trajnostne mobilnosti«. Vloge morajo prispeti na navedeni naslov najkasneje do 20.5.2024 (poštni žig). Obravnavane bodo samo popolne vloge s pripadajočimi dokazili.

Več informacij o pogojih poziova najdete v priponki (na levi strani te objave).

KUL petki.zip

JAVNI RAZPIS za stojnično prodajo prehrambenih izdelkov in pijače v času prireditve "Kul(inarični) petki v parku Evropa 2024"

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem in šport objavlja javni poziv za stojnično prodajo prehrambenih izdelkov in pijače v času prireditve "Kul(inarični) petki v parku Evropa 2024".

Prijavo, kateri priložite potrdilo o registraciji podjetja (Ajpes), lahko oddate osebno, po pošti ali po elektronski pošti (bostjan.storman@visitkamnik.com) najkasneje do 22.5. 2024 do 10:00 na Zavod za turizem in šport Kamnik, Glavni trg 2, 1241 Kamnik.

Za dodatna vprašanja nas lahko kontaktirate preko telefonske številke 01 831 82 50 ali na bostjan.storman@visitkamnik.com.

Podrobnejše informacije in obrazce za prijavo si lahko prenesete s klikom na gumb "PDF" na levi strani.

Prijava_Velika nagrada Gorenjske_2024.zip

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve kolesarska dirka "Velika nagrada Gorenjske 2024"

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem in šport Kamnik objavlja javni poziv za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve kolesarska dirka "Velika nagrada Gorenjske 2024".

Za pravočasno oddano se šteje prijava, ki bo osebno oddana na sedež zavoda: Zavod za turizem in šport Kamnik, Glavni trg 2, 1240 Kamnik, v času, ko bo javni poziv odprt oz. najkasneje do 8.5.2024 do 10. ure. Vloge, ki bodo prispele po skrajnem roku za predložitev vloge (prijave) ne bodo obravnavane.

Več informacij in obrazec za prijavo si lahko prenesete s klikom na gumb ˝PDF˝ na levi strani te objave.

Za morebitna dodatna vprašanja lahko kontaktirate organizatorja prireditev ZTŠK, Boštjana Štormana, na
e-mail: bostjan.storman@visitkamnik.com

tel: (0)1 831 82 50

Prijava_Kamiški kros_2024.zip

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve kolesarska dirka "Kamniški kros XCO Kamnik C1 2024"

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem in šport objavlja javni poziv za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve kolesarska dirka "Kamniški kros XCO C1 2024".

Javni poziv je odprt do 8.5.2024 do 10. ure.

Za pravočasno oddano se šteje prijava, ki bo osebno oddana na sedež zavoda: Zavod za turizem in šport Kamnik, Glavni trg 2, 1240 Kamnik, v času, ko bo javni poziv odprt oz. najkasneje do 8.5.2024 do 10. ure. Vloge, ki bodo prispele po skrajnem roku za predložitev vloge (prijave) ne bodo obravnavane.

Več informacij in obrazec za prijavo si lahko prenesete s klikom na gumb ˝PDF˝ na levi strani te objave.

Za morebitna dodatna vprašanja lahko kontaktirate organizatorja prireditev ZTŠK, Boštjana Štormana, na
e-mail: bostjan.storman@visitkamnik.com

tel: (0)1 831 82 50