Skip to main content
fpo subheader

Razpisi


Preverite najaktualnejše razpise.

Javni razpis za oddajo prostorov za kulturne in spremljajoče dejavnosti v uporabo.pdf

Javni razpis za oddajo prostorov za kulturne in spremljajoče dejavnosti v uporabo

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik kot upravljavec Doma kulture Kamnik namerava oddati v brezplačno uporabo prostore za kulturne in spremljajoče dejavnosti. Možnost sodelovanja na razpisu imajo neprofitne organizacije s področja kulturnih oziroma družbenih dejavnosti. Prijavitelj mora imeti sedež v občini Kamnik in delovati na tem območju.

Podrobnosti v samem razpisu objavljenim levo od tega teksta.

Povabilo k oddaji ponudbe za gostinske storitve_dnn_2017_veronika_z obrazcem.pdf

Povabilo k oddaji ponudbe za gostinske storitve pri Kavarni Veronika v času 47. dnevov narodnih noč in oblačilne dediščine

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik vas vabi k oddaji ponudbe za gostinske storitve pri Kavarni Veronika v času 47. Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine. Z zbiranjem ponudb želi Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik izbrati gostinca, ki bo od 8. septembra 2017 do 10. septembra 2017 nudil gostinske storitve na omenjeni prireditvi.

Prijavni obrazec za gostinski prostor pri Kavarni Veronika in podrobnosti so v razpisu na levi strani od tega besedila.

Povabilo k oddaji ponudbe za gostinske storitve_dnn_2017 z obrazcem.pdf

Povabilo k oddaji ponudbe za gostinske storitve v času 47. dnevov narodnih noč in oblačilne dediščine

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik vas vabi k oddaji ponudbe za gostinske storitve v času 47. Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine. Z zbiranjem ponudb želi Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik izbrati gostinca, ki bo od 8. septembra 2017 do 10. septembra 2017 nudil gostinske storitve na omenjeni prireditvi.

Prijavni obrazec in podrobnosti so v razpisu na levi strani od tega besedila.

Oddaja Kino klub.pdf

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v najem

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik kot upravljalec Doma kulture Kamnik namerava oddati v najem poslovni prostor za opravljanje gostinske dejavnosti. Poslovni prostor se odda v najem za opravljanje registrirane dejavnosti na področju gostinstva. Poslovni prostor omogoča tudi manjše prireditve, ki jih bo organiziral Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik.

Podrobnosti v samem razpisu objavljenim levo od tega teksta.

DRUŠTVA - Prijavnica za udeležbo na povorki na 47. dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine.pdf

Prijavnica za udeležbo na povorki Dnevov narodnih noš - društva

Datum začetka:
Datum konca:

V Kamniku tudi letos organiziramo tradicionalno turistično-kulturno prireditev, 47. DNEVE NARODNIH NOŠ IN OBLAČILNE DEDIŠČINE. Kot vsako leto, bo tudi letos vrhunec prireditve predstavljala POVORKA NARODNIH NOŠ, ki bo v nedeljo, 10. septembra 2017, potekala po ulicah starega mestnega jedra Kamnik.

Naprošamo Vas, da nam najkasneje do 29. julija 2017 na priloženem obrazcu potrdite Vašo udeležbo na povorki. Potrditev nam, prosimo, pošljite na naslov, ki je naveden na prijavnici. Podrobnejše informacije o formiranju in poteku povorke, prevzemu bonov za malico po povorki, Vam bomo poslali po prejemu prijavnice, v mesecu avgustu 2017.

Prijavnico najdete na levi strani tega besedila.

VOZOVI - Prijavnica za udeležbo na povorki na 47. dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine.pdf

Prijavnica za udeležbo na povorki Dnevov narodnih noš - vozovi

Datum začetka:
Datum konca:

V Kamniku tudi letos organiziramo tradicionalno turistično-kulturno prireditev, 47. DNEVE NARODNIH NOŠ IN OBLAČILNE DEDIŠČINE. Kot vsako leto, bo tudi letos vrhunec prireditve predstavljala POVORKA NARODNIH NOŠ, ki bo v nedeljo, 10. septembra 2017, potekala po ulicah starega mestnega jedra Kamnik.
Naprošamo Vas, da nam najkasneje do 29. julija 2017 na priloženem obrazcu potrdite Vašo udeležbo na povorki. Potrditev nam, prosimo, pošljite na naslov, ki je naveden na prijavnici. Podrobnejše informacije o formiranju in poteku povorke, prevzemu bonov za malico po povorki, Vam bomo poslali po prejemu prijavnice, v mesecu avgustu 2017.
Prijavnico najdete na levi strani besedila.

Posebno opozorilo: "V skladu s pravilnikom morajo biti vsi kopitarji, ki se odpremljajo na trge, sejme, razstave, tekmovanja ali druga zbiranja živali, in ob spremembi lastništva, enkrat letno serološko pregledani na IAK. Za ostale kopitarje, torej tiste, ki gredo v zakol ali se ne premikajo, to ni obvezno." Vir: Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje kužne malokrvnosti konj – če potrdila IAK ne boste priložili k prijavnici se s konjem ne boste mogli udeležiti povorke!

POSAMEZNIKI - prijavnica za udeležbo na povorki na 47. dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine.pdf

Prijavnica za udeležbo na povorki Dnevov narodnih noš - posamezniki

Datum začetka:
Datum konca:

V Kamniku tudi letos organiziramo tradicionalno turistično-kulturno prireditev, 47. DNEVE NARODNIH NOŠ IN OBLAČILNE DEDIŠČINE. Kot vsako leto, bo tudi letos vrhunec prireditve predstavljala POVORKA NARODNIH NOŠ, ki bo v nedeljo, 10. septembra 2017, potekala po ulicah starega mestnega jedra Kamnik.

Naprošamo Vas, da nam najkasneje do 29. julija 2017 na priloženem obrazcu potrdite Vašo udeležbo na povorki. Potrditev nam, prosimo, pošljite na naslov, ki je naveden na prijavnici. Podrobnejše informacije o formiranju in poteku povorke, prevzemu bonov za malico po povorki, Vam bomo poslali po prejemu prijavnice, v mesecu avgustu 2017.

Prijavnico najdete na levi strani tega besedila.

DNN 2017 - Javni poziv za domačo obrt_SRCE SLOVENIJE s prijavnico.pdf

Poziv za prodajalce umetniških izdelkov in izdelkov domače obrti v času prireditve 47. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine

Datum začetka:
Datum konca:

Objavljamo poziv za prodajalce umetniških izdelkov in izdelkov domače obrti za najem prostora in postavitve stojnic na javnih površinah v času prireditve »47. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, Kamnik 2017«, ki bo potekala od 8. do 10. septembra 2017.
Predmet poziva je oddaja prostora za postavitev stojnic z umetniškimi izdelki in izdelki domače obrti v času prireditve »47. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, Kamnik 2017« na naslednji lokaciji Glavni trg (od pošte do sodišča) SRCE SLOVENIJE.

Prijavnica in podrobnosti so v prilogi.