Skip to main content
Zavod za turizem in šport Kamnik

Razpisi


Preverite najaktualnejše razpise.

Javno povabilo za tečaj za lokalne turistične vodnike na območju občine Kamnik.zip

RAZPIS za tečaj za lokalne turistične vodnike na območju občine Kamnik

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem in šport Kamnik RAZPISUJE tečaj za lokalne turistične vodnike na območju občine Kamnik.

Rok za prijavo na tečaj je ponedeljek, 25.3.2024. Na tečaj se prijavite z izpolnjeno prijavnico, ki se nahaja v priponki na levi strani te objave. Prijavo z vsemi prilogami oddate na Zavodu za turizem in šport Kamnik, Glavni trg 2, 1241 Kamnik. Lahko pa jo pošljete tudi po elektronski pošti na spodnji e-naslov. 

Podrobnejše informacije in obrazec za prijavo si lahko prenesete s klikom na gumb "PDF" na levi strani.

Dodatne informacije o tečaju dobite na telefonski številki 031 388 324 ali na elektronskem naslovu tic@visitkamnik.com .

 

Javni razpis za sofinanciranje športa v občini Kamnik za leto 2024.pdf

JAVNI RAZPIS za sofinaciranje športa v občini Kamnik za leto 2024

Datum začetka:
Datum konca:

Občina Kamnik objavlja:

 

Javni razpis za sofinanciranje športa v občini Kamnik za leto 2024.

 

Vlogo na javni razpis je mogoče oddati elektronsko in sicer izključno preko spletne aplikacije ŠPOKA

Vlagatelji se morajo pred oddajo vloge obvezno registrirati v aplikacijo.

Vlagatelji lahko podatke, ki so potrebni za registracijo prevzamejo na Občini Kamnik, Glavni trg 24,

1241 Kamnik, soba 51 v času uradnih ur. Vloga, ki ne bo  oddana na način, določen v tem razpisu bo s

sklepom zavržena. Občina Kamnik lahko vse dokumente, vezane na javni razpis, vroča v elektronski

obliki na elektronski naslov, ki ga je prijavitelj navedel v vlogi, če prijavitelj s tem soglaša.

Rok za prijavo je do vključno 19. 2. 2024

 

Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo predlagatelji pri:

Eva Cerar, telefon: 01 8318 113

Franci Kramar, telefon: 051 390 361

 

Dne 30. 1. 2024 ob 17.00 uri bo v sejni sobi št. 61/II. nadstropje Občine Kamnik, Glavni trg 24, 1241 Kamnik, izvedena informativna delavnica na temo Javnega razpisa in postopka prijave, kamor so vabljeni vsi zainteresirani.

 

Več informacij o razpisu najdete v pripetem dokumentu na levi strani te objave.

Javni razpis za prodajo na Kamniškem karnevalu_prijavnica_pogodba 2024.zip

Javni razpis za prodajo sladkorne pene, popcorn in helijevih balonov na Kamniškem karnevalu 2024

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem in šport Kamnik objavlja javni razpis za prodajo sladkorne pene, popcorn in helijevih balonov na Kamniškem karnevalu 2024. Karneval bo potekal v torek, 13. februarja 2024. 

Komisija bo obravnavala vloge, ki prispejo na sedež Zavoda za turizem in šport Kamnik, Glavni trg 2, 1240 Kamnik do 01. 02. 2024, do 10.00 ure.

Kontaktna oseba za informacije in pojasnila je Boštjan Štorman (tel. 031 388 324, e-pošta: bostjan.storman@visitkamnik.com).

Več informacij o razpisu, prijavnico in pogodbo najdete v priponki na levi strani te objave.