Delo dr. Bojana Knifica in dr. Marije Klobčar ter glavne urednice mag. Brede Podbrežnik-Vukmir je etnološka zbirka, posvečena narodnim nošam kot identiteti naroda, preko besedila in neverjetnih 500 fotografijah postavlja mejnik. Prisotna sta bila občinska veljaka župan Slapar in podžupan Uršič, prisostvoval pa je tudi direktor Zavoda za turizem in kulturo, gospod Jarc.

Izdaja knjige je mejnik, ki je bil kot počastitev 50. obletnice Dnevov narodnih noš, tako kamniški podžupan Uršič, mišljen dovolj visoko, da ga bo težko preseči še čez 10 let.

Župan Kamnika, g. Slapar, je prisotne pozdravil ter se v prvi vrsti globoko opravičil za nezmožnost izvedbe povorke narodnih noš, kjer bi v živo lahko videli tisto, o čemer lahko v knjigi beremo. Dejstvo, ki ga izpostavlja, je, da bi bila organizacija povorke epidemiološko prenevarna, zato upamo na ugodnejše pogoje drugo leto.

Na fotografiji župan Slapar daje soavtorici dr. Klobčarjevi protokolarno darilo.

Knjiga je nastavljena tako, da bralcu sicer odkriva neznano, ampak najde ravnovesje, tako da ga še vedno pritegne k branju, zato je tudi pisana v poljudnem jeziku, kar branje poenostavi in ga naredi prijetnejše. Njena ideja je dati življenje starim podobam, ki bi jih s spoštovanjem ohranjali tudi za zanamce. Vsega, tako Knific, ni niti mogoče niti smiselno ohranjati, ravno zato je potreben tehten premislek in uporaba dediščine za namene. Ta mora živeti z njenimi ljudmi, namesto da je varno spravljena v muzejih.

Kot rečeno, je knjiga pravzaprav obeležje Dnevom narodnih noš, ki so se pred petimi desetletji začeli skromno, potem pa so tekom časa domačini vedno bolj čutili s prireditvijo, zato se je, izpostavlja Klobčarjeva, ta vedno bolj širila. Začelo se je s povorko, prisotni na predstavitvi pa so imeli tudi čast videti dve noši, ki sta sodelovali prav na pri njeni izvedbi. To je tisti pravi smisel dediščine.

Ker povorke ni bilo mogoče izvesti, s tem pa je, da tako rečemo, celotnim Dnevom bil odvzet njihov bistven del, gre še enkrat poudariti obžalovanje, ki ga izraža tudi direktor ZTŠK, g. Jarc, ki je hkrati bil izjemno hvaležen za dobro obiskanost predstavitve. Prisotne je povabil na nakup knjige, ki se ji je z željo razširjanja med kar največji krog bralcev postavila dostopna cena 24,90 €. Nakup je mogoč v turistični pisarni na Glavnem trgu.

Ekipa ZTŠ Kamnik se udeležencem dogodka lepo zahvaljuje in še posebej izpostavlja nepričakovani zaključek gospoda Ftičarja.

Andrej Sitar
ZTŠ Kamnik