Spoštovani ponudniki, v želji, da bi vam kot upravljalci destinacije lahko kar najbolje pomagali k učinkoviti promociji, vas prosimo, da nam posredujete pakete storitev, s katerimi bi se radi predstavili na trgu.

Skupaj se bomo še naprej trudili za visoko število nočitev na našem območju in bomo dodajali vrednost naši turistični ponudbi. Kamnik je trajnostna in zelena destinacija z bogato naravno in kulturno ter obrtniško dediščino, vse to nam daje konkurenčne prednosti, ki bi jih veljalo dodobra izkoristiti za dobro vseh nas.

Nujno je, da ponudniki pošljejo vsebino:

  • opis paketa;
  • kontakt;
  • cena;
  • 2 fotografiji;
  • ostale informacije.

Prosimo vas, da vaše predloge posredujete na naslov tic@visitkamnik.com.

Foto: Klemen Brumec

Andrej Sitar

ZTŠ Kamnik