Pustni torek je v Kamniku že tradicionalno rezerviran za Kamniški karneval, na katerem se bodo pustne maškare v sprevodu sprehodile skozi ožje mestno središče.  V torek, 13. februarja, se ob 16.30 zberemo na Šutni, pred rojstno hišo Rudolfa Maistra, kjer se maškare lahko prijavijo na tekmovanje za izbor najlepših in najizvirnejših mask. Posebna pustna komisija bo prijavljene maske vidno označila in si jih skrbno ogledala. Po prvem pregledu mask bo sprevod ob 17. uri krenil preko Šutne do Glavnega trga, kjer bo potekalo krajše druženje vseh zbranih mask. Na koncu povorke vse udeležence povorke čaka brezplačni krof. Najboljše maske bodo na koncu sprevoda tudi nagrajenePrijava je brezplačna, priporočamo pa pravočasni prihod na prizorišče. 

Vsi, ki bi se radi zamaskirani predstavili širšemu občinstvu ali pa si povorko samo ogledali, prijazno vabljeni!

 

Začasna sprememba prometnega režima:

 • Popolna zapora cest:
 • LK 160831 Šutna – Glavni trg (od SKB banke do Japljeve ulice)

dne 13. 2. 2024 med 12:00 in 20:00 uro,

 

 • LK 160831 Šutna – Glavni trg (od Japljeve ulice do Šutne)

dne 13. 2. 2024 med 15:00 in 20:00 uro,

 

 • LK 160831 Šutna – Glavni trg (Šutna)

dne 13. 2. 2024 med 15:00 in 18:00 uro,

 

 • LK 160851 Parmova – Trg Svobode – Japljeva (Japljeva ulica)

dne 13. 2. 2024 med 15:00 in 20:00 uro,

 

 • JP 660348 Samostanska ulica (Samostanska ul. od HŠ 18-24)

dne 13. 2. 2024 med 16:45 in 17:45 uro,

 

 • LZ 160541 Medvedova ulica – Glavni trg – Maistrova ulica (od sodišča do pošte)

dne 13. 2. 2024 med 16:45 in 19:00 uro.

 • Zapora parkirišč dne 13. 2. 2024:
 • Parkirišče na Glavnem trgu: med 12:00 in 20:00 uro,
 • 2 PM pri parku Evropa: med 12:00 in 20:00 uro,
 • Parkirišče za Kavarno Veronika: med 15:00 in 20:00 uro.

 

 • Spustitev dvižnih stebričkov dne 13. 2. 2024:
 • Kolodvorska ulica: med 12:00 in 20:00 uro,
 • Šutna (severni del): med 15:00 in 18:00 uro.

 

 • Odstranitev cvetličnega korita na Japljevi ulici dne 13. 2. 2024 med 15:00 in 20:00 uro.

 

 • Intervencijske poti dne 13. 2. 2024:
 • Japljeva ulica: med 15:00 in 20:00 uro,
 • Maistrova ulica: med 16:45 in 19:00 uro.

 

 • Semaforji na utrip dne 13. 2. 2024 od 16:45 do 19:00 ure:
 • Obvoznica – Maistrova ulica,
 • Obvoznica – Cankarjeva cesta.

 

Obvozi:

 • V času popolne zapore LK 160831 Šutna – Glavni trg bo urejen obvoz za stanovalce Glavnega trga, Frančiškanskega trga, Prešernove ulice, Samostanske ulice, Kolodvorske ulice, Streliške ulice, Zapric in Šutne po Samostanski ulici razen v času sprevoda od 16:45 do 17:45 ure ne bo možnega obvoza.
 • Dostop na Japljevo ulico se omogoči iz Trga svobode z odstranitvijo cvetličnega korita.
 • V času popolne zapore LZ 160541 Medvedova ulica – Glavni trg – Maistrova ulica bo za lokalni promet urejen obvoz po Cankarjevi cesti.

Opozorilo :

 • Prireditelj mora vse stanovalce Šutne, Prešernove ulice, Samostanske ulice, Kolodvorske ulice, Zapric, Streliške ulice, Frančiškanskega trga in Glavnega trga o zaporah in o preusmeritvi prometa pisno obvestiti najmanj 3 (tri) dni pred zaporo ceste.

ZAHVALA: Vsem prebivalcem v centru mesta se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost v času karnevala.