V prelepem sončnem popoldnevu je minister za kulturo Anton Peršak 17. oktobra predal v uporabo nov vstopni objekt. Slovesnega dogodka, pospremljenega s krajšim programom, se je udeležilo nekaj čez sto povabljenih. Poleg so bili predstavniki Ministrstva za kulturo, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, drugih javnih zavodov, predstavniki občin, prijatelji in poslovni partnerji Arboretuma ter zaposleni v zavodu. Priložnost je s svojo navzočnostjo počastila tudi veleposlanica Češke republike, saj Arboretum Volči Potok trenutno izvaja dva uspešna projekta s češkimi partnerji.

Med govorniki je nastopila Maruša Zorec, ki je s studiom Arrea arhitektura sprojektirala novi objekt. Arhitekturni dosežek je izrecno pohvalil tudi minister za kulturo in poudaril njegovo diskretnost, prosojnost in uporabo lesa, stekla in kovine kot naravnih materialov v nasprotju z vseprisotno plastiko.

Po rezanju traku, ki sta ga izvedla minister Anton Peršak in Aleš Ocepek, direktor Arboretuma Volčji Potok, sta minister in Barbara Mlakar, skrbnica Arboretuma Volčji Potok na Ministrstvu za kulturo, posadila spominsko drevo. Nato so bili gostje povabljeni k manjši pogostitvi. Mirno sončno in toplo vreme, pogled na park in kot umite Kamniške planine so prispevali k prijetnemu vzdušju, v katerem so se gostje družili še pozno v popoldne.

V novi stavbi dobijo obiskovalci vstopnice in informacije, pa tudi spominke in strokovno literaturo. Poleg je objekt s sanitarijami in previjalnicama za dojenčke. Predvidoma bo vstopni objekt odprt vse leto, tudi pozimi, kadar bo vreme omogočalo varen obisk parka.

Arboretum nov vhod

Novi vstopni objekt v Arboretumu Volčji Potok

Arboretum Volčji Potok je kulturni spomenik vrtnoarhitekturne dediščine državnega pomena, zato je še posebej pomembno, da so vsi posegi dobro programsko in oblikovno premišljeni. Pogovori so se pričeli v letu 2012, ko je Ministrstvo za kulturo za več prostorsko razvojnih vprašanj (umestitev in ureditev območja vstopnega objekta, območje programske poti kot novega območja za razstave in masovnejše prireditve, ureditev informativno programskega središča s prenovo pristave in gradnjo nove oranžerije) k iskanju idejnih zasnov za območje t.i. Spodnjega Graščinskega polja povabilo tri priznane projektantske ekipe. Ocenjevalna komisija v sestavi prof. dr. Aleš Vodopivec, Barbara Mlakar, mag. Barbara Žižič, Saša Piano, Aleš Ocepek, Ivan Cifrek in Matjaž Mastnak je na podlagi vrednotenja ugotovila, da so vse tri rešitve celovite in izjemno kvalitetne, delo v nadaljevanju pa je poverila dvema različnima skupinama:
- za vstopni objekt in informacijsko prireditveno središče podjetju Arrea, arhitektura d.o.o., in studiu Krajinaris d.o.o. ter
- za programsko pot skupini Bruto d.o.o.

Priprava vse potrebne projektne dokumentacije je potekala v letih 2013-2016. V manjšem delu so se krajinske ureditve (programska pot z nastavki za organizacijo prireditev in razstav izven osrednjega varovanega območja arboretuma) izvedle v letu 2014. V letih 2015 in 2016 pa je največ energije bilo vložene v pripravo ustreznih prostorsko izvedbenih pogojev v Občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik in pripravo projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja za vstopno območje vključno z vstopnim objektom. Gradnja vstopnega objekta se je pričela v letu 2016 in zaključila v letu 2017. Sredstva za pripravo dokumentacije in izvedbo sta prispevala Javni zavod Arboretum Volčji Potok in Ministrstvo za kulturo.

Izbrana in sedaj izvedena arhitekturna in krajinsko arhitekturna rešitev ne želi konkurirati vegetacijskim elementom in se jim podreja. Lamelna arhitektura je zelo prepustna in dopušča vizualno komunikacijo z vstopnim območjem in notranjostjo parka. Nove strukture preplete z naravnimi obstoječimi danostmi (skupina metasekvoj, drevored in ostala drevesa, potok) ter celostno obravnava območje med obstoječimi parkirišči in območjem vrtnega centra. Z lokacijo in dimenzijo objekta se subtilno približa drevoredu in ga ohranja kot hierarhično najpomembnejši element vstopa v park. Novi objekt je recepcija in informacijski pult ob vstopu v park in hkrati mesto, kjer je mogoče kupiti spominke. Omogočil bo uvedbo nove tehnologije spremljanja vstopa in uporabo kart, kupljenih na drugih prodajnih mestih. Ob recepciji stoji servisni objekt s sanitarijami in previjalnicama za dojenčke. Pozicija objekta, ki je umaknjena v park za skupino metasekvoj, le-to vključuje v kvalitetno parkovno vsebino kot del vstopnega ambienta. Obenem je možno območje pred objektom urediti v večji multifunkcionalni prostor, ki deluje kot križišče vseh programskih vsebin.

Ureditev novega vstopnega območja v povezavi z novo urejeno programsko potjo Arboretumu Volčji Potok prinaša kakovostno pridobitev, novo priložnost za razvoj in dodaja nov identitetni element kulturnemu spomeniku državnega pomena. Javnemu zavodu kot upravljavcu kulturnega spomenika pa daje možnost, da v novih prostorih zaposlenim zagotavlja prijazen delovni prostor, obiskovalcem pa ponudi raznovrstne kakovostne storitve.

Arboretum nov vhod

Arboretum nov vhod