Terme Snovik pri svojem delovanju posvečajo veliko pozornost okolju, v katerem delujejo in ga aktivno sooblikujejo. Že od svojega začetka sledijo viziji energetsko učinkovitih in okolju prijaznih term. Leta 2005 so se podali na pot, po kateri jih vodi trajnostna naravnanost in odgovorno obnašanje do naravnih virov. 

Leta 2008 so prvi prejeli znak za okolje Ecolabel (Eko marjetica) za okolju prijazno delovanje po kriterijih Evropske komisije, ki se nanaša na izrabo energije, vode, uporabo energentov, ločevanje odpadkov in sodelovanje z okoljem. Leta 2015 so dobili naziv Slovenia Green Accommodation, s katerim so vključeni v Zeleno shemo slovenskega turizma. Znak podeljuje Slovenska turistična organizacija (STO). So aktivni člani konzorcija Slovenia Green.

Certifikat  EU Marjetice za okolju prijazne turistične namestitve je certifikat, ki ga podeljuje Evropska komisija in se nanaša na izrabo energije, vode, uporabo energentov, ločevanje odpadkov in sodelovanje z okoljem. Za podelitev znaka zadostuje 31 točk, v Termah Snovik pa so dosegli kar 66 točk izbirnih meril. Pred kratkim so dobili v uporabo tudi certifikat Green&Save Slovenske turistične organizacije, s katerim so ustvarjeni pogoji za varen oddih na destinaciji z visokim nivojem upoštevanja higienskih in varnostnih standardov. 

Leta 2020 se je Termam Snovik z okoljskim znakom Zeleni ključ pridružila tudi Pravljica na Veliki planini. S tem je povezano tudi njihove trajnostno in zeleno okoljsko delovanje. So del sheme Slovenia Green Accommodation (Zelena shema slovenskega turizma). Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji.

Del tega združenja je tudi  zgodba Pravljice na Veliki planini, ki je v shemo stopila s pridobitvijo znaka "Zeleni ključ", ki je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Ta prestižni okoljski znak pomeni zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE. Okoljski znak Zeleni ključ zagotavlja vsem gostom, da z izbiro certificiranega turističnega obrata, neposredno pripomorejo k varovanju okolja. Obrati vzdržujejo visoke okoljske standarde s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov.

Z vstopom v Zeleno shemo slovenskega turizma je Pravljica na Veliki planini tako postala prva nastanitev na Veliki planini vzeleni, trajnostni družbi in s tem še naprej orjejo ledino ter postavljajo visoke standarde varovanja okolja. To je lepa potrditev s strani Feel Slovenija in hkrati zgolj posledica njihovega prizadevanja za zeleni turizem ter skrb za naravo in okolje, ki sta prvotnega pomena, saj se močno zavedajo pomembnosti sobivanja z naravo. Projekt ni časovno omejen in traja vseskozi, vsako leto obnavljamo certifikate.

Oba okoljska znaka sta nadgradnja celotne turistične destinacije v Kmaniku v prizadevanju vseh deležnikov v izpoljnevanju trajnostne, zelene zaveze ohranjanja okolja.