Spoštovani turistični ponudniki Srca Slovenije,

dovolite, da vas seznanimo s konkretnimi informacijami o najavljenih razpisih za sofinanciranje turističnih projektov z nepovratnimi sredstvi, ki jih bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo razpisalo v obdobju 2021 – 2022.

Oktober/november 2021:

1. 15 mio EUR za novogradnje in obnove nastanitvenih kapacitet višje kakovosti (najmanj 3*);

- nastanitvene kapacitete: hoteli, moteli, gostišča, penzioni, kampi, glampingi;
- upravičenci: mala, srednje velika in velika podjetja s področja turizma;
- nujno!: skladnost z vizijo butičnosti, avtentičnosti, lokalne identitete, personaliziranih doživetij; jasno izkazan dvig kakovosti in dodane vrednosti opremljenosti in storitev ter digitalizacija!
- POZOR!: projekti bodo morali imeti pridobljeno gradbeno dovoljenje oz. mora biti dovoljenje že v postopku pridobivanja ter oddano na ministrstvo najkasneje v 6-ih mesecih;
- zaključek projektov: 2023
- odstotki sofinanciranja še niso znani.

2. Enak razpis kot zgoraj, bo objavljen tudi v 2. polovici 2022, in sicer v vrednosti 69 mio EUR.

Upravičene bodo tudi turistične kmetije! Projekti bodo morali še v večji meri izkazovati vidike (okoljske) trajnosti – ne zgolj simbolične, zahtevani bodo resni premiki k razogličenju (zeleni viri energije, energetska varčnost, minimalni posegi in vplivi na okolje, zlasti glede porabe vode, ravnanja z odpadki, upoštevanjem principov krožnega gospodarstva, brez negativnih vplivov na okolje), dviga kakovosti in dodane vrednosti. Zaključek projektov: 2026. Odstotki sofinanciranja še niso znani.

3. Cca. 30 mio EUR za podjetja, ki po SKD spadajo v področje gostinstva, turizma ter spremljajočih  dejavnosti (šport, kultura) in jim je promet v letu 2020 napram letu 2019 upadel za 65% ali več. Višina pomoči bo vezana na število zaposlenih – cca. 10.000 EUR/zaposlenega). Najavljeni so tudi razpisi za:

4. digitalizacijo poslovanja (v trženju, prodaji, procesih/poslovanju, večji atraktivnosti in varnosti turističnih produktov)

5. prehod na krožno gospodarstvo (uvajanje trajnostnih oz. krožnih in digitalnih poslovnih modelov ter uvajanje novih nizkoogljičnih produktov, procesov in tehnologij za krepitev verig vrednosti)

Vsebina je okvirna, finančni razrez še ni znan.

 

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo!

Lepo vas pozdravljamo,
Ekipa Razvojnega centra Srca Slovenije, d.o.o.

Litija, 20. 9. 2021