Drago Vrhovnik je za svoj izum Tungaj transformer prejel zlato medaljo na mednarodnem sejmu inovacij imenovanem Tesla fest 2017. Sejem je potekal med 12. in 15. oktobrom v Novem Sadu v Srbiji, Drago Vrhovnik pa je na njem sodeloval kot edini slovenski predstavnik. Napravo Tungaj transformer, ki ščiti pred škodljivimi sevanji, je razvil v Zdravilnem gaju Tunjice, gre pa za nov sistem, ki pred škodljivimi sevanji ščiti tudi večje objekte.

Tungaj transformer je zlato nagrado na omenjenem sejmu prejel že lani, a takrat je izum ščitil manjše zasebno območje kot je stanovanje ali hiša. Najnovejša nadgradnja pa omogoča zaščito tudi tovarne, poslovnega objekta, proizvodnega procesa, vrtca, šole, celega mesta in podobno. Naprava je že v fazi pridobivanja patenta.

Drago Vrhovnik je napravo Tungaj transformer februarja postavil v tovarni Steklarna Hrastnik. Povratne informacije so zelo pozitivne, saj so se izboljšali medsebojni odnosi, manj je izostankov, večja je produktivnost in tako dalje. »Če delamo v zdravem okolju, se moramo zavedati, da je potem posledično boljši delovni izkoristek. Zadovoljni zaposleni pa so najboljša naložba za podjetja,« sporoča Drago Vrhovnik.