V Bohinj ECO Hotelu je Slovenska turistična organizacija (STO) v sodelovanju s Konzorcijem Slovenia Green podelila 69 novih znakov Slovenia Green. Leta 2022 je bilo v destinacijah, ki se ponašajo z znakom, ustvarjenih okoli 90 odstotkov vseh turističnih prenočitev v Sloveniji.

Zeleni dan slovenskega turizma je namenjen turističnim deležnikom in partnerjem, ki so trajnostni razvoj postavili v jedro svojega delovanja. Med njimi je tudi turistična destinacija Kamnik, ki tudi v zadnjem triletnem ocenjevalnem obdobju ohranja zlati znak Slovenia Green Destination.

Samo v zadnjem letu, od Zelenega dne 2022, je STO v Zeleni shemi slovenskega turizma na novo podelila 69 novih znakov Slovenia Green. Ob novih prejemnikih je znake prejelo še 14 destinacij, ki so znak Slovenia Green Destination po treh letih od zadnjega prejema obnovile in s ponosom so predstavniki turistične destinacije Kamnik sprejeli zlato plaketo.

Luka Svetec, vršilec dolžnosti na Zavodu za turizem in šport Kamnik, je povedal: »Najbolj smo se razveselili sporočila od Slovenske turistične organizacije: »Z veseljem vam sporočam, da ste bili tokrat zelo uspešni, viden je napredek in trud za še bolj trajnosten razvoj turizma pri vas, zato destinaciji KAMNIK na podlagi prejete ocene v okviru Zelene sheme slovenskega turizma tokrat (ponovno) podeljujemo znak Slovenia Green Destination GOLD! Najvišjo oceno, 10.0, ste dosegli v kategoriji Narava in pokrajina, v kategorijah Destinacijski management in Poslovanje turističnih podjetij, ki sta v Zeleni shemi med najpomembnejšimi, pa ste tudi presegli oceno 8.1.« Verjamem, da bomo vsi deležniki s svojim trajnostnim delovanjem znali in zmogli rezultate še nadgraditi, ker to dolgujemo sebi in zanamcem. Zelena shema slovenskega turizma je odlično orodje, da sami sebe opazujemo, se učimo in se nadgrajujemo na področju trajnosti in zelenega turizma.«

Zelena koordinatorka destinacije Kamnik Nina Irt iz Zavoda za turizem in šport Kamnik, je ob prejemu plakete povedala: »Kamnik se tudi v zadnjih treh letih ponaša z mnogo trajnostnimi projekti vseh deležnikov, ki s svojim delovanjem na različne načine vplivamo na okolje in kljub nezavidljivi situaciji po posledicah COVID-19 krize lahko zatrdimo, da Kamnik odločno sledi svoji trajnostni in zeleni politiki, ki se ji je zavezal tudi preko sodelovanja v Zeleni shemi slovenskega turizma. Po prejeti oceni vidimo, da Kamnik dosega zavidljivo raven odgovornega ravnanja do okolja – kar dokazuje tudi pričujoča ohranitev mednarodno priznanega trajnostnega zlatega znaka Slovenia Green Destination - gold, v določenih področjih pa imamo kot podjetja, institucije, družba, skupnosti in posamezniki še prostor za izboljšave. Tako naš akcijski načrt trajnostnih projektov destinacije niso le črke na papirju, temveč pomenijo vsakodnevno skrb in trud vsakega člena naše skupnosti za odgovorno ravnanje do našega okolja in vseh naravnih danosti, ki jih moramo ohraniti za naše zanamce. V naslednjih treh letih (od 2023 do 2025) bomo ponovno – že tretjič - pokazali, da Kamnik je zeleno, trajnostno, aktivno, gostoljubno mesto, kjer bivajo zadovoljni občani in občanke. Zato je na vseh nas, da z vsakodnevnimi prizadevanji in tudi strateškimi odločitvami v tesnem sodelovanju z Občino Kamnik in vsem deležniki soustvarjamo zeleno prihodnost destinacije Kamnik. Na tem mestu se še enkrat zahvaljujem namestitveniku Termam Snovik z znakom Eko marjetica, saj celotni destinaciji že drugič omogoča prejem zlatega znaka, ki ga destinacija po kriterijih ne more dobiti brez najmanj enega certificiranega namestitvenika. Ponosni smo, da imamo v Kamniku sedaj dva, saj se je v slovensko zeleno družino pridružila tudi Pravljica na Veliki planini z znakom Zeleni ključ. Hvala obema.«

Na včerajšnjem Zelenem dnevu slovenskega turizma je plakete prejelo:

  • 16 destinacij (Slovenia Green Destination),
  • 41 nastanitev (Slovenia Green Accommodation),
  • 19 restavracij (Slovenia Green Cuisine),
  • 5 atrakcij (Slovenia Green Attraction),
  • 1 turistična agencija (Slovenia Green Travel Agency),
  • 1 plaža (Slovenia Green Beach).

V okviru Zelene sheme je bilo doslej podeljenih že 288 znakov Slovenia Green v sedmih različnih kategorijah.
 
Zelena shema slovenskega turizma je bila med prvimi projekti v Evropi na področju razvoja trajnosti v turizmu in je zgled številnim drugim državam. V Sloveniji smo lahko vsi ponosni, da je Evropska potovalna komisija (ETC) Zeleno shemo vzela za osnovo pri pripravi trajnostnih usmeritev za evropske destinacije.

 

Zeleni fotoutrinki: