Letak za nagradno igro z naslovom Jaz sem Maister, ti si Maister

V soboto, 15. junija, bomo s pohodom ob Kamniški Bistrici že osmič povezali Kamničane, Domžalčane in okoličane. Organizatorji – ekipa revije Modre novice v sodelovanju z Zavodom za turizem in šport Kamnik ter Zavodom za šport in rekreacijo Domžale – so že lani pripravili nekaj novosti, ki jih bodo letos še nadgradili: pestra kulinarična ponudba na obeh začetnih oz. končnih točkah pohoda ter nove uradne majice pohoda.

Zavod za turizem in šport Kamnik vas ob tej priložnosti prijazno vabi, da pokukate v zanimiv Maistrov kotiček, ki ga v počastitev našemu rojaku v Maistrovem letu pripravljamo na stojnici pred prostori TIC Kamnik (Glavni trg 2), kjer boste prejeli tudi pravila in pogoje nagradne igre.

Letošnji pohod ob reki Kamniški Bistrici od Kamnika do Domžal oz. obratno bo potekal od Keršmančevega parka v Kamniku do Parka Martina Krpana v Domžalah. Na obeh začetnih oz. končnih točkah bodo organizatorji še nadgradili ponudbo hrane in pijače, poskrbljeno bo tudi za glasbo in zabavo. Na željo številnih pohodnikov bodo tudi na letošnjem Pohodu ob reki, ki povezuje, na voljo uradne majice pohoda – tokrat z novim motivom, tako da bodo pohodniki lahko izbirali med tremi različnimi majicami.

Na 14-kilometrski trasi se bodo pohodniki lahko ustavili na več postojankah, na katerih bodo dobili žige, prav tako bo poskrbljeno za prijetno druženje in zabaven program: na postojankah se bodo udeleženci lahko osvežili in okrepčali, zabavali in sodelovali v nagradnih igrah ter se seznanili s koristnimi informacijami. Pohodniki lahko prehodijo le del poti, ki je primerna za vse starosti in stopnje pripravljenosti (tudi za otroke); tisti, ki bodo prehodili celotno traso in zbrali vse žige, bodo nagrajeni s simboličnimi darili.

Tradicionalno se bosta ob 10. uri na polovici poti pri mostu želja pod Homškim hribom srečali kamniška in domžalska občinska delegacija, ki bosta na most želja pripeli ključavnico z označbo pohoda in začetnicami obeh zavodov ter se tako simbolično zavezali k dolgoročnemu sodelovanju na področju rekreativno-turističnega povezovanja.

 

Pravila in pogoji nagradne igre: Jaz sem Maister, ti si Maister

S podpisom izjave, ki jo na dan dogodka prejmete na stojnici, se strinjate s pravili sodelovanja v nagradni igri, ki so v celoti objavljena na spletni strani Zavoda za turizem in šport Kamnik (www.visitkamnik.com) in hkrati dovoljujete organizatorju nagradne igre, Zavodu za turizem in šport Kamnik, Glavni trg 2, 1241 Kamnik nadaljnjo uporabo osebnih podatkov za potrebe neposrednega trženja in obveščanja o dogodkih ZTŠ Kamnik. Privolitev velja za neomejeni čas trajanja oziroma do pisnega preklica na elektronski naslov info@visitkamnik.com.

1. člen

Organizator nagradne igre je Zavod za turizem in šport Kamnik.

2. člen

Organizator bo v okviru nagradne igre podelil privlačne nagrade, ki jih podarjajo: Arboretum Volčji Potok, Družba Velika planina d.o.o., Terme Snovik in Zavod za turizem in šport Kamnik.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen.

3. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki:

- so državljani Republike Slovenije in so starejši od 18 let,

- prihajajo iz drugih držav in dopustujejo v Sloveniji v času trajanja nagradne igre,

- izpolnjujejo tukaj navedene pogoje sodelovanja.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni na Zavodu za turizem in šport Kamnik.

4. člen

Nagrajence bomo izžrebali.

5. člen

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja z objavo osebnih podatkov (ime in priimek) za namene razglasitve zmagovalcev. Za namen promocije bazo podatkov lahko uporabijo tudi sodelujoči partnerji, ki dajejo nagrade za nagradno igro.

6. člen

Organizator ne prevzema odgovornosti za:

kakršnekoli stroške, ki nastanejo pri koriščenju nagrade (potni stroški, telefonski stroški,…)

8. člen

Razglasitev zmagovalcev v obliki Facebook objave (www.facebook.com/visit.kamnik) bo 20.6. 2024 ob 12. uri. Razglasitev zmagovalcev je dokončna. Pritožba ni mogoča. S sodelovanjem v nagradni igri nagrajenci dovoljujejo javno objavo svojih osebnih podatkov (ime in priimek).

9. člen

Organizator nagrajence obvesti prek objave na svojem Facebook profilu, kjer razglasi izžrebance. V kolikor se izžrebanec ne odzove ali v 30 dneh od dneva razglasitve nagrajencev in ne posreduje zgoraj naštetih podatkov ter dokazil, izgubi pravico do prejema nagrade. Nagrada se v tem primeru podeli naslednjemu po vrsti. Prejemniki nagrad bodo le-te dobili po pošti ali z osebnim prevzemom na TIC točki na Glavnem trgu 2 v Kamniku. Nagrade v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali zahtevati izplačila njene protivrednosti v denarju.

10. člen

Varovanje podatkov

Sodelovanje udeleženca v tej igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP-1), da organizator nagradne igre hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te nagradne igre in za namene neposrednega trženja (obveščanja o svojem poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah). Za namen promocije bazo podatkov lahko uporabijo tudi sodelujoči partnerji, ki dajejo nagrade za nagradno igro. Pridobljene osebne podatke bo organizator te igre skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Dokumentacija v zvezi z nagrajenci (osebni podatki, potrdilo o izročitvi nagrade, zapisnik o predaji nagrade) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi. Dokumentacijo vezano na nagradno igro bo Zavod za turizem in šport in Kamnik, Glavni trg 2, 1241 Kamnik hranil za čas treh let, od dneva, ko bo potekalo žrebanje. Od datuma javne objave, 15.6.2023, izžrebancev bo začel teči rok treh let hrambe dokumentacije. Po navedenem roku organizator nagradne igre dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

Udeležencem so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

Udeleženec nagradne igre lahko kadar koli pisno zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na naslov Zavod za turizem in šport Kamnik, Glavni trg 2, 1241 Kamnik.

Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5 dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov.

Ostale dokumentacije v zvezi z izvedbo nagradne igre hrani organizator.

11. člen

Akontacije dohodnine ni potrebno odvesti, kadar je nagrada vredna manj kot 42 EUR.

Za nagrade, ki presegajo skupno vrednost 42 EUR, so nagrajenci dolžni organizatorju nagradne igre posredovati podatke o svoji davčni številki in davčni izpostavi. V primeru, da nagrajenec zahtevanih podatkov v določenem roku ne posreduje, izgubi pravico do nagrade.

Nagrajencem se vrednost nagrade nad 42 EUR všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Dobitek v nagradni igri, ki presega vrednost 42 EUR, se v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) obdavči po stopnji 25 % od vrednosti dobitka, povečanega s koeficientom davčnega odtegljaja. Izračun in akontacijo dohodnine opravi organizator. Če je znesek izračunane akontacije nižji od 20 EUR, se akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača. Davčni odtegljaj se odtegne hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence.

12. člen

Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojen izključno odbor, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika. Morebitne napake v delu odbora in pri izvedbi igre bo odbor reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko odbor razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

Kamnik, 15. 6. 2024