Najvišje ležeče ter Ljubljani najbližje slovenske terme so leta 2002 uradno odprle svoja vrata in od takrat sledijo svojemu trajnostnemu razvoju saj so prijazne okolju, energetsko varčne in učinkovite. Terme je v tem obdobju  obiskalo 2.511.000 gostov. Ob svoji polnoletnosti so se govorniki spomnili pretečene poti, osredotočeni pa so bili predvsem na vizije, ki jih imajo za razvoj term v prihodnosti.

Trajnostna naravnanost Term Snovik je prepoznana na občinskem in nacionalnem nivoju, saj Terme Snovik že od svojega začetka sledijo viziji energetsko učinkovitih in okolju prijaznih term. Od leta 2005 jih vodi trajnostna naravnanost in odgovorno obnašanje do naravnih virov. Uvajajo sodobne energetske tehnologije za učinkovito rabo in obnovljive vire energije pri ogrevanju/hlajenju celotnega kompleksa Term Snovik. V zadnjem obdobju so se Terme pozicionirale kot pomemben ponudnik zelene, zdrave in aktivne ponudbe v turistični makro regiji Osrednje Slovenije, njihova vizija razvoja se sklada s strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 - 2021 Slovenske turistične organizacije.

Franci Kramar, vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik je v svojem pozdravnem nagovoru izpostavil, da na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik spremljajo neprestani razvoj Term Snovik, rast kvalitetne ponudbe ter inovativnih pristopov pri kreiranju turističnih produktov in nenehno skrb za okolje, ki je osnovna politika razvoja Term Snovik od vsega začetka. Na Zavodu prepoznavajo veliko dodano vrednost, ki jo Terme Snovik dodajajo v razcvet kamniške turistične destinacije. Zavezal se je, da bodo skupaj z ekipo Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik v njihovih prizadevanjih za prepoznavnost tako Term Snovik kot tudi projekta KNEIPP kot rdeče niti kamniškega turizma, po svojih najboljših močeh stali ob strani. Ob čestitki ob polnoletnosti Term je povedal, da ceni njihovo politiko povezovanja in izpostavil, da bodo z roko v roki lahko realizirali marsikateri skupni cilj.

V uvodnem nagovoru je Predrag Canjko, direktor družbe Terme Snovik izpostavil usmeritev v butični turizem in zahtevnega gosta, ki ceni naravo, mir, dobro počutje, išče posebna doživetja. Butična ponudba bo privabila tako posameznike kot družine, ki bodo pripravljeni plačati dodano vrednost. Povedal je, da bodo turistične produkte še naprej povezovali s Kneippovo življenjsko filozofijo, ki je zelo preprosta in uporabna prav za vsakogar za ohranjanje zdravega načina življenja in nasploh življenjskega ravnovesja. Dodana vrednost, ki jo obiskovalcu ponujajo Terme Snovik je zdravilna termalna voda, vir življenja. Tesno sodelujejo z okoliškimi kmetijami z namenom ponuditi lokalno pridelane produkte. Novembra 2019 so bila kulinarična prizadevanja prepoznana s 1. mestom na razpisu Turistično gostinske zbornice Slovenije z znakom kakovosti za leto 2020 v kategoriji »Lokalna gastronomija v hotelih«.

Praznovanja 18. obletnice so se udeležili tudi mag. Matej Tonin, poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, Matej Slapar, župan Občine Kamnik in Matej Mali, predsednik Krajevne skupnosti Srednja vas. V svojem nagovoru so izpostavili pomembno vlogo Term Snovik kot vodilnega ponudnika v destinaciji, poudarili pomen povezovanja za nadaljnji razvoj novih produktov. Zbrane goste je nagovoril Fedja Pobegajlo, direktor Turistično gostinske zbornice Slovenije. Izpostavil je sledenje trendom evropskega turizma in jih povabil, da se pridružijo aktivnostim, ki bodo potekale v okviru projekta Slovenija - Evropska gastronomska regija 2021. Terme že sedaj delujejo v sinergiji z lokalnimi okolji ter krepijo nacionalno promocijo kulinarike. Prokurist Ivan Hribar je predstavil na skupščini sprejet srednjeročni investicijski načrt in izpostavil, da v družbi trenutno poteka nova investicija izgradnje večnamenske dvorane v višini 500.000 € za organizacijo dogodkov na višjem nivoju. V pripravi pa je tudi spremenjen prostorski načrt, ki bo prednostno urejal pokriti olimpijski bazen in hotel s spremljajočo wellnes in zdravstveno dejavnostjo. Povedal je tudi, da družba posebno pozornost namenja človeškim virom, zato načrtujejo vrtec za otroke zaposlenih, prav tako bo odprt za okoliške otroke.

Že tradicionalno so tudi v letošnjem letu podelili dve nagradi zaposlenim s posebno zahvalo za doprinos podjetju, prizadevnost in delovno vnemo. Prejemnica nagrada iz podjetja Terme Snovik je Stanka Burja, ki je v podjetju zaposlene že od njegovega začetka; prejemnik nagrade iz matičnega podjetja Zarja Kovis je Janez Novak, ki je v podjetju zaposlen že kar 40 let.

Terme Snovik so od samega pričetka družinsko usmerjeno podjetje, posebna zahvala gre Jožici Hribar in Jožici Urankar, ki sta energično in aktivno vzpodbujali aktivnosti razvoja Term in jih tako tudi pripeljale do tako visoke obletnice.

Tokrat so zaposleni Term Snovik v svojih vrstah zaposlenih poiskali glasbene in pevske talente in sami sestavili prijeten program, zaključno druženje pa je potekalo v prijetnem vzdušju ob raznovrstni, pisani in zelo okusni kulinarični popestritvi dogodka.

Za več informacij:

Nina Irt
gsm: +386 40 674 122
e-mail: nina.irt@visitkamnik.com