Skip to main content
fpo subheader

Razpisi


Preverite najaktualnejše razpise.

Javno povabilo - sofinanciranje projektov in dogodkov v okviru decemberskih prireditev Kamnik.pdf

Javno povabilo za sofinanciranje projektov/dogodkov v okviru decemberskih prireditev v središču Kamnika

Datum začetka:
Datum konca:

Z namenom oživljanje starega mestnega jedra Kamnika objavljamo javno povabilo za sofinanciranje projektov/dogodkov v okviru decembrskih prireditev, ki se bodo izvajali v središču mesta Kamnik. 

Predmet povabila je sofinanciranje posameznih dogodkov, ki se bodo zvrstili od 3. do 24. decembra 2017 pri posameznih podjetnikih v središču mesta Kamnik. Gre za zimske prireditve s področja kulture, turizma, gospodarstva, animacije otrok in mladine ter promocije (glasbenih koncertov, decembrskih razstavnih sejmov v posameznih trgovinah/gostinskih obratih/obrtnih delavnicah in programov za otroke), ki se bodo izvajali v decembru 2017 v starem mestnem jedru Kamnika v organizaciji pravnih oseb in posameznikov. Sofinancirane bodo prireditve, ki so v interesu širše družbene skupnosti in pospešujejo promocijo in obiskanost mestnega jedra Kamnika. 

Predviden TERMIN izvedbe projektov/ dogodkov je od 3. 12. 2017 do 24. 12. 2017.

Podrobnosti javnega razpisa na levi strani, obrazci v .doc obliki pa so na voljo tukaj.

Javni razpis čiščenje 2017.pdf

Javni razpis za storitve čiščenja

Datum začetka:
Datum konca:

Na Portalu javnih naročil je bilo dne 10.10.2017 objavljeno obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) po postopku javnega naročila male vrednosti v skladu s 39. členom ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15). Vabimo Vas, da predložite Vašo ponudbo na javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe ter na predpisanih obrazcih.

Predmet javnega naročila so storitve čiščenja na treh lokacijah naročnika in sicer:

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, Glavni trg 2, 1241 Kamnik, 3x tedensko 2 ure,

Dom Kulture Kamnik, Fužine 10, 1241 Kamnik, 5x tedensko 3 ure,

Športni oddelek ZTŠKK - STADION KAMNIK, Cankarjeva 23, 1241 Kamnik, 1x tedensko 3 ure.

Podrobna razpisna dokumentacije je dostopna na levi, obrazci v .doc formatu pa so dostopni TUKAJ.

Razpis društva ZTŠK 2017 z vlogo.pdf

Razpis za sofinanciranje turističnih društev v občini Kamnik z namenom ohranjanja kulturne dediščine in promocije kraja

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik objavlja razpis za sofinanciranje turističnih društev v občini Kamnik z namenom ohranjanja kulturne dediščine in promocije kraja. Predmet javnega razpisa je pospeševanje društvene dejavnosti na področju ohranjanja kulturne dediščine in promocije turizma v občini Kamnik v letu 2017. 

Celotni razpis z vlogo je na voljo na levi strani od tega zapisa.

Razpis 12. tekmovanje harmonikarjev.doc

12. Tekmovanje harmonikarjev

Datum začetka:
Datum konca:

V okviru kamniške tradicionalne prireditve Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine vsako leto poteka tekmovanje harmonikarjev, ki ga organizira Turistično društvo Kamn`k v sodelovanju z Zavodom za turizem, šport in kulturo Kamnik. Na tekmovanje se lahko prijavijo harmonikarji, ki igrajo diatonično harmoniko.

Razpis, pravilnik in prijavnica so na voljo levo od tega zapisa.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - Nakup avdio opreme JN 430-0003-2017.pdf

Javno naročilo za nakup avdio opreme

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik je dne 25. avgusta 2017 na Portalu javnih naročil objavil javno naročilo št. JN 430-0003/2017 po postopku javnega naročila male vrednosti v skladu s 39. členom ZJN-3 (Uradni list, št. 91/15). Predmet javnega naročila je nakup avdio opreme po specifikaciji iz dokumentacije. Okvirna vrednost opreme je 28.000,00 evrov brez DDV.

Na levi strani je na voljo povabilo k oddaji ponudbe skupaj s celotno razpisno dokumentacijo, predpisani obrazci potrebni za oddajo ponudbe v .doc formatu pa tukaj.

Javni razpis za oddajo prostorov za kulturne in spremljajoče dejavnosti v uporabo s pogodbo.pdf

Javni razpis za oddajo prostorov za kulturne in spremljajoče dejavnosti v uporabo

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik kot upravljavec Doma kulture Kamnik namerava oddati v brezplačno uporabo prostore za kulturne in spremljajoče dejavnosti. Možnost sodelovanja na razpisu imajo neprofitne organizacije s področja kulturnih oziroma družbenih dejavnosti. Prijavitelj mora imeti sedež v občini Kamnik in delovati na tem območju.

Podrobnosti v samem razpisu objavljenim levo od tega teksta. Razpis vsebuje tudi pogodbo.

Povabilo k oddaji ponudbe za gostinske storitve_dnn_2017_veronika_z obrazcem.pdf

Povabilo k oddaji ponudbe za gostinske storitve pri Kavarni Veronika v času 47. dnevov narodnih noč in oblačilne dediščine

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik vas vabi k oddaji ponudbe za gostinske storitve pri Kavarni Veronika v času 47. Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine. Z zbiranjem ponudb želi Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik izbrati gostinca, ki bo od 8. septembra 2017 do 10. septembra 2017 nudil gostinske storitve na omenjeni prireditvi.

Prijavni obrazec za gostinski prostor pri Kavarni Veronika in podrobnosti so v razpisu na levi strani od tega besedila.

Povabilo k oddaji ponudbe za gostinske storitve_dnn_2017 z obrazcem.pdf

Povabilo k oddaji ponudbe za gostinske storitve v času 47. dnevov narodnih noč in oblačilne dediščine

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik vas vabi k oddaji ponudbe za gostinske storitve v času 47. Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine. Z zbiranjem ponudb želi Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik izbrati gostinca, ki bo od 8. septembra 2017 do 10. septembra 2017 nudil gostinske storitve na omenjeni prireditvi.

Prijavni obrazec in podrobnosti so v razpisu na levi strani od tega besedila.

Oddaja Kino klub.pdf

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v najem

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik kot upravljalec Doma kulture Kamnik namerava oddati v najem poslovni prostor za opravljanje gostinske dejavnosti. Poslovni prostor se odda v najem za opravljanje registrirane dejavnosti na področju gostinstva. Poslovni prostor omogoča tudi manjše prireditve, ki jih bo organiziral Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik.

Podrobnosti v samem razpisu objavljenim levo od tega teksta.

DRUŠTVA - Prijavnica za udeležbo na povorki na 47. dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine.pdf

Prijavnica za udeležbo na povorki Dnevov narodnih noš - društva

Datum začetka:
Datum konca:

V Kamniku tudi letos organiziramo tradicionalno turistično-kulturno prireditev, 47. DNEVE NARODNIH NOŠ IN OBLAČILNE DEDIŠČINE. Kot vsako leto, bo tudi letos vrhunec prireditve predstavljala POVORKA NARODNIH NOŠ, ki bo v nedeljo, 10. septembra 2017, potekala po ulicah starega mestnega jedra Kamnik.

Naprošamo Vas, da nam najkasneje do 29. julija 2017 na priloženem obrazcu potrdite Vašo udeležbo na povorki. Potrditev nam, prosimo, pošljite na naslov, ki je naveden na prijavnici. Podrobnejše informacije o formiranju in poteku povorke, prevzemu bonov za malico po povorki, Vam bomo poslali po prejemu prijavnice, v mesecu avgustu 2017.

Prijavnico najdete na levi strani tega besedila.